Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2008-09: St.prp. nr. 17 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Fiskeri- og kystdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 465 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550847avviklingsprosedyrene1
1550844forsk­ingsresultater1
1550850kyst­departementet2
1550843mariculture1
1550845oppdragsvirksomheten1
1550846protevs9
1550848welheim7