Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 16,2008-09: St.prp. nr. 16 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 2439 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550840attføringslån2
1550793budsjettbehov3
1550806dagpenge­mottakar1
1550810dividendeinnbetalingane2
1550826ekstra­utgifter1
1550832enkeltstønadane1
1550833enkeltstønadene2
1550792forventas1
1550794funksjons­hemming1
1550779inkluderings­departementet11
1550804kjønns­lemlesting1
1550808konjunktur­endringar1
1550786kvalifiserings­­programmet1
1550830kvalitets­undersøking1
1550807lønsgarantiordninga5
1550809løns­garantiordninga1
1550784medlemsinnskott1
1550799norsk­opplæring1
1550780omsorgs­departementet2
1550797overgangs­ordning1
1550798overgangs­ordninga1
1550811overgangs­stønad1
1550801pensjons­trygda2
1550788petroleumsverksemdene2
1550778program­område4
1550818regel­verket1
1550842regnskapsført3
1550813rekne­skapen1
1550803romani­folkets1
1550796samfunns­kunnskap1
1550814sjukepenge­dagar1
1550815sjukepenge­grunnlaget1
1550816sjukepenge­utbetalingar1
1550819sjuke­penge­dagane1
1550829stønadspraksis1
1550839tiltaksarrangørar2
1550787utrekningsopplegget1