Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 14,2008-09: St.prp. nr. 14 (2008-2009) Om endringar i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 844 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550740aktivitetsjustering7
1550751avhendingsfunksjonen1
1550759befalsskuleelevar1
1550762befalsskuleutdanning4
1550777bestillingsfullmaka1
1550768datakvalitet6
1550758eknas1
1550767energikostnadar1
1550775inndekkjing1
1550748kommunikasjonseininga3
1550757kryptonøkkelsystemet1
1550749leiingsbygget2
1550737logistikkverksemda1
1550738materiellinvesteringsbudsjettet1
1550739materiellinvesteringsområdet1
1550769materiellrekneskapen1
1550755sikkerheitsmyndigheit2
1550753sikringsoppgåvar1