Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2008-09: St.prp. nr. 11 (2008-2009) Ei styrkt bustøtte

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2008

Av i alt 3818 ordformer var 87 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1549408aleinebuarar9
1549424arbeidskvalifisering1
1549481arbeidsmotivasjonen1
1549435avdragsvilkår1
1549488bebuararen1
1549425bustadavgrensing1
1549409bustadkrava8
1549487bustadsløyse1
1549419bustøttekrava1
1549414bustøttesakene2
1549484bustøtteutbetalingane1
1549412butilskotsordninga1
1549475buugiftene1
1549411buugifter1
1549436buutgift5
1549478buutgiftsbelastning1
1549426buutgiftstak4
1549422buutgiftstaka2
1549431disposisjonsform1
1549420eittromsbustader6
1549421fattigdomsmålingar1
1549433felleskostnad1
1549432felleskostnaden5
1549477fordelingsperspektivet1
1549406husbanklånet2
1549427husleigeregulerte2
1549476innlagspunktet1
1549482innlåsing1
1549467inntektsbegrepet1
1549466inntektsomgrepet3
1549468inntektsperioden1
1549404kjøkkenløysingar2
1549429kjøkkenløysningar1
1549457korttidsyting1
1549417likningsregisteret1
1549407likningsverdiane4
1549472likningsverdiar5
1549434låneutgifter4
1549464meirytinga1
1549490mottakarmengda1
1549486omfordelingseffektar1
1549479oppvarmingsutgifter1
1549423personavgrensing1
1549480personkrava1
1549453personvekt1
1549452personvektene2
1549451personvekter2
1549473prissona1
1549469realformue1
1549465regelgruppene1
1549416registerbaserte3
1549491søknadsopplysningane1
1549456toppledd1
1549410utgiftskomponent1
1549438yrkeskadeerstatning1