Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 5,2008-09: St.meld. nr. 5 (2008-2009) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.10.2008

Av i alt 960 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1548682bestillingsløysingar1
1548699budsjettstyrkinga1
1548680datainnhausting5
1548679filmmanusa1
1548702gjenoppnemne1
1548667handsamingsansvarlege1
1548681harvesting2
1548696identifikasjonssamanheng1
1548693innloggingsløysingar1
1548676jurisdiksjonstvistane1
1548690kontrollføremål1
1548689kredittgivarar1
1548668kunstkonkurransen1
1548664nakenscanning1
1548694personopplysningsregelverkets1
1548674personvernarbeid2
1548670personvernkrenkingar2
1548666personvernkrenkjande1
1548675personvernregelverk2
1548671personvernregulering1
1548673personvernsamarbeid1
1548692reisebestillingssystem1
1548695rettleiingsbehov1
1548687systemeigarar1
1548688systemeigaren1
1548683teletilbydar2
1548677temadelen1
1548672tredjelandet2
1548685tryggleiksbrotet1
1548684­mogleggjorde1
1548686­påtalemakta1