Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 38,2008-09: St.meld. nr. 38 (2008-2009) Om samarbeidet i NATO i 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2009

Av i alt 2643 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1548193allianseinnsatsen1
1548211alliansenærværet1
1548187allianseomfattande1
1548185allianseområdet1
1548186alliansesolidaritet1
1548189antipiratoperasjonar3
1548224antisjørøvaroperasjon1
1548257avskrekkingsevna1
1548228beredskapsperiode1
1548197bistandskoordinering1
1548240deployere1
1548269energinasjonar1
1548191energitryggleiken2
1548223eskorteoppdraget2
1548266etterretningsdeling2
1548278forsvarsplanprosess2
1548245forsvarsreformprosessane1
1548247forsvarsreformprosessen1
1548244forsvarssektorreform1
1548200huma­nitære1
1548260ikkjespreiingsspørsmål1
1548235intensified1
1548202inter­nasjonale1
1548237kandidatlandet2
1548284komitéstrukturar1
1548251konsensusavgjerder2
1548270konsultasjonsmekanisme1
1548250kontaktkontor1
1548243krigsforbrytarettersøkte1
1548216krisehandteringsoppdrag1
1548272kriseresponssenter1
1548166medlemskapsinvitasjonar1
1548178medlemskapsperspektiv1
1548249medlemskapsplanen1
1548234medlemskapsprogram1
1548241medlemskaps­krinsen1
1548206mentoreringslag1
1548258missilforsvarsanlegg1
1548256missilforsvarsarkitektur2
1548263nedrustingssak1
1548262nedrustingsspørsmåla1
1548182ngc5
1548246nøkkelreformer1
1548221oap2
1548217opprørskontroll1
1548205opprørsverksemda1
1548198opptreningslag2
1548271partnarnasjonane1
1548236partnarskapsramma1
1548225partnarskapsramme1
1548285personelldisponeringar1
1548282personelloppsett1
1548279planmiljøa2
1548280ressurskrava1
1548167rettsstatsbygging1
1548233samarbeids­forum1
1548238samdeployering2
1548239sanitetssida3
1548173sekspunktsplanen1
1548218sekunderte1
1548203sentral­asiatiske2
1548175serbiskbefolka1
1548268sikringsoppdrag3
1548214sivilforsvarsoppgåver1
1548220sjørøvartrusselen1
1548188sjørøvarverksemda1
1548207skuledekning1
1548222snmg1
1548275spørjeunder­søking1
1548168stabiliseringsinnsatsen1
1548212stabiliseringsoperasjon3
1548267stabilitetsfremjande2
1548283stabsstrukturar1
1548195støttekonferansen2
1548170søkjarlandsprogrammet1
1548179søkjarlandsstatus2
1548230tillitsbygging4
1548231transittavtale2
1548204tran­sitt1
1548201troppe­bidragsytande1
1548281tryggingsbilete1
1548255tryggings­politiske1
1548229utanriksministarmøtet1
1548184utbrytarregionane10
1548248utrykkingsstyrke4
1548208utviklingsrådgivarar1
1548242ut­vidingsrunden1
1548190­masseøydeleggingsvåpen1