Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 32,2008-09: St.meld. nr. 32 (2008-2009) Om Noregs deltaking i den 63. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 62. general- forsamlinga i FN

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.04.2009

Av i alt 2746 ordformer var 112 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1547861abuzayd2
1547866anskaffingsprosedyrar1
1547897antiterrorstrategien2
1547829arbeidstakarrettane1
1547841avståande1
1547818bankpraksis1
1547793barnedødstala1
1547885bidragskala1
1547826bistandslovnadene1
1547789brockman2
1547895databeredskapen1
1547894datatryggleiken16
1547835domstolspresident1
1547833fikseriresolusjonen1
1547845forhandlingstrøyttleik1
1547791forureinarar2
1547802fredsbyggingsarbeidet2
1547801fredsbyggingsbehovet1
1547857fredsbyggings­operasjonar1
1547870fredsoperasjonskapasitet1
1547873freds­operasjonar2
1547859generalkommisjonær1
1547825givargruppa2
1547824giverlandsgruppa1
1547890gjenopptekne3
1547834havrettslege5
1547795helsetema2
1547820hovudmøte1
1547822høgnivåkonferansen5
1547855høg­kommissæren1
1547851ikkjebehandlingsforslag2
1547852ikkjebehandlingsforslaget1
1547840ikkjespreiingstilsegner1
1547892ipsas2
1547792klimanasjon4
1547810komitéhandteringa1
1547847kompromissutkast1
1547860koning3
1547827konsensgruppa1
1547876krigsforbrytardom­stolar1
1547828labrare1
1547796likestillingsarkitektur1
1547887likestillingseeininga1
1547865logistikkstrategiar1
1547864mandatutforming1
1547872migiro1
1547838nedrustingmaskineriet1
1547836nedrustingskomiteen1
1547808nedrustningskommisjon1
1547807nedrustningskonferansen3
1547817nøkkelprinsipp1
1547896omlokaliseringar1
1547868operasjonsmandata1
1547863operasjonsomfanget1
1547812palestinarsaka1
1547854paragrafvotering1
1547844posisjonsforklaringar1
1547811prosedyreprega3
1547830regjeringsstrategien1
1547842resolusjonstekstar1
1547888rettspleiesystem1
1547891revisjonstandardar1
1547849rotasjonsansvar1
1547898saklistepunktet1
1547899samarbeidsplikter2
1547788sandinistisk1
1547832sjørøvarverksemd2
1547843skatteunndragingar5
1547813stemmemønster1
1547814tenesteforsømmingar1
1547874tenestevilkåra3
1547846trans­personar1
1547848trelandsgruppa1
1547804tverregionalt1
1547880unamids1
1547809undc1
1547884unmogip2
1547821unredd1
1547819wenchuan2
1547853­tilfeldige1