Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 28,2008-09: St.meld. nr. 28 (2008-2009) Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.04.2009

Av i alt 2022 ordformer var 125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1546937andisjan2
1546895arbeidsutvandring1
1546875bosnjakane1
1546958destruksjonsprogrammet1
1546932dusjanbe2
1546887eigedomsreform1
1546879eigedomsrettstvistar1
1546901ekspertrapport2
1546969ekspertrådgjeving1
1546921euroasiatiske1
1546961evalueringsvitjing3
1546962evalueringsvitjingar2
1546883fangeoverføringar1
1546865feltnærveret1
1546966flankeområda4
1546891gasstransitt1
1546904georgiskspråklege1
1546924grenseforvalting5
1546973grenseforvaltinga1
1546934grenseforvaltingsspørsmål1
1546974grensestrategiar1
1546918grensetryggleiken2
1546976grensetryggleiksprosjekt1
1546941habeas1
1546868justisoperasjon3
1546870justissektorreform6
1546944korttidsobservatørar1
1546882krigsforbrytaroppgjeret1
1546876krigsforbrytarsaker6
1546923kriminallovgjeving1
1546959lagringstankane1
1546945langtidsobservatørar1
1546888likestillingsreform1
1546890lovgjevingsreform1
1546935lovgjevingsreformer1
1546917medielovgjevinga1
1546858medvedjev3
1546983middelhavspartnarlanda1
1546909militærobservatør1
1546912mélange2
1546915narkotikanedkjemping1
1546897nasjonalforsamlingsvalet4
1546925nhc5
1546957overskotsvåpen1
1546931patruljeringsprosjekt1
1546975patruljeringsverksemd1
1546968politiområdet3
1546970politiprogramma1
1546880proeuropeiske1
1546979prosjektpakken1
1546911rakettdrivstoffet1
1546939rettsreform3
1546940rettsstyre1
1546908russiskstøtta1
1546956samarbeidsmekanisme1
1546884sekondere1
1546881sjølvstendeerklæring2
1546978spesialorganisasjonar1
1546867statusnøytralt2
1546877straffetribunalet1
1546871styrkebrunnen3
1546903sørossetisk1
1546906sørossetiske6
1546930tadsjikarane1
1546899tbilisis1
1546965terrorismenedkjemping1
1546863tilleggsavtala1
1546948toleransespørsmål1
1546929tollopplæring2
1546982tollopplæringsprosjekt1
1546964tryggingsaspekt1
1546952tryggingsorganisasjon2
1546885tryggleiksreform1
1546960tryggleiksskapende2
1546902tskhinvali13
1546859utanriks­minister­nivå1
1546862utbrytarområda13
1546905utbrytarområdet2
1546886vallovgjeving2
1546947valobservasjonsarbeidet1
1546942valrapporten1
1546954vandrearbeidarane1
1546889varetektsanlegg1
1546916vassforvalting4
1546919vassforvaltingsspørsmål1
1546963verifikasjonsarbeidet1
1546972visumregime1
1546938visumsanksjonar1
1546900våpenblokaden1