Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 84,2008-09: Ot.prp. nr. 84 (2008-2009) Om lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.05.2009

Av i alt 3910 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544087aktivitetsplikta3
1544093akuttavdelingar2
1544061akuttenestene1
1544129allmennlækjarar1
1544056allmennlækjartilbodetoverfor1
1544092avklårar1
1544045barneansvarleg23
1544046barneansvarlege27
1544117barnefokuset2
1544062barnehagebarnet1
1544050barnevernsstatistikk1
1544066barnsbeste3
1544086barnskyddslag1
1544095behandlingsgarantien1
1544114behandlingsinstansen2
1544055behandlingslitteratur1
1544096behandlingsopphaldet1
1544107behandlingsutsikter1
1544077besøksretten1
1544084detsamma1
1544069familieambulatoriet1
1544059familiesamspel1
1544058familiesentra1
1544108familievaldstilfelle1
1544057fastlækjarane2
1544130fastlækjarar1
1544123fristføresegna1
1544124fristføresegner1
1544128fyrstegongskonsultasjon1
1544085förälder1
1544116førebyggingsperspektiv1
1544073grinderuds1
1544064handlingsrettleiar1
1544044helsepersonellov4
1544068helseutvikling2
1544101hjelpeinstansen1
1544120høyringsforslagets1
1544067lågterskeltiltak1
1544080lækjarbesøk1
1544131lækjarspesialistar1
1544100meistringsproblem3
1544072modellkommuneforsøk1
1544104naudrettslege1
1544070nettverksnivå1
1544111omsorgskonfliktar1
1544125oppdragsdokumenta4
1544135oppsporande1
1544118pasienteni1
1544091pasientombodskollegiet4
1544109pasientopplysningane2
1544078pasl1
1544089pliktbrot1
1544090primærklientar1
1544127refusjonstakstar2
1544071regionsentraa1
1544098rettsføresegn4
1544043rusmiddelavhengig6
1544048rusmiddelbrukande1
1544097rusmiddelmisbrukande1
1544126ruspoliklinikkar1
1544074samhandlingsavtalar1
1544113samtykkekompetente1
1544119samtykketil1
1544106sjukdomsforholdet1
1544099sjukdomsomgrepet2
1544047sjukeforeldre1
1544122sjuketransportforskrift1
1544121sjuketransportforskrifta1
1544081sundhedsaftaler2
1544134svingninga1
1544103sykdomsforhold1
1544115tilleggsbør1
1544065tilsynsrøynsler1
1544088tilsynsstyremaktene1
1544102tilvisingsrett3
1544076tjenestemottagere1