Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 55,2008-09: Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 5507 ordformer var 97 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543846aktivitetsopplegga1
1543868arbeidsfelleskap1
1543867attføringsbehov1
1543838barnestegskular1
1543833barnetrinna2
1543810basisgruppa3
1543864bustadsfylke1
1543863bustadsfylkeskommunen1
1543804delingstallet1
1543871ekstrabeløp1
1543839elevføresetnader1
1543840elevmotivasjon2
1543852elevtalsutvidingar1
1543828etterutdanningskursa1
1543818evalueringstidspunktet1
1543855fleirtalsmerknad1
1543856fleirtalsmerknaden3
1543869fullføringsrett2
1543821grunnskoleområdet2
1543881gruppeorganiserast1
1543801gruppeorganisering1
1543805gruppestorleikar2
1543872idrettsavgift1
1543879idrettsskolepengane1
1543878idrettsskolepengar5
1543860institusjonsfylka1
1543854institusjonsfylke3
1543822kartleggingsplikta4
1543819kartleggingsreiskap3
1543826kartleggingsreiskapen5
1543803klassestyrarordninga1
1543880kommunenale1
1543808kontaktlæraransvaret4
1543802kontaktlærarordning1
1543841kroppsøvingsseksjonen1
1543812kvalitetsrapport3
1543823lovintensjonen1
1543882lærarlønna1
1543791modenskap1
1543853nfh5
1543794normaltimetalet1
1543817norskferdighetene1
1543825nslf2
1543865opplæringsressurs1
1543820overgangsplan1
1543829prinsippdelen3
1543875privatskoledrift1
1543811privatskolestyre1
1543813rapportkravet1
1543859refusjonsretten5
1543861rehabiliteringsforløp1
1543789reknedugleikane1
1543793rekneopplæringa2
1543796rettleiingsordninga1
1543807rettsbruksskjønn1
1543884sakkunige1
1543851seierborg3
1543824skoleleiarforbund8
1543814skolenivået2
1543792spesialundervisningsretten1
1543827språkdugleik3
1543800tilhøret2
1543850tilskotssatsene2
1543886tilvurderingane1
1543797tolærarordning1
1543842undervisningsfaga1
1543816urio3
1543845utområde1
1543866vertsfylke1
1543836vurderingsreglane2
1543790»elever1