Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 42,2008-09: Ot.prp. nr. 42 (2008-2009) Om lov om endringar i tomtefestelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.03.2009

Av i alt 2308 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543727borrfestaren1
1543730bortfestarhald2
1543769bortfester1
1543716eiendomsmeglernes1
1543735eigarrådevelde1
1543740ekspropriasjonsinngrep1
1543714festarsida7
1543722festeinstituttet4
1543782fristregel1
1543720grunnbyrde4
1543721grunnbyrder3
1543751grunnlovstolkinga1
1543748grunnlovsvurderingane1
1543719høgsterettsdommane4
1543739ihøgsterett1
1543781innløsningstidspunktet1
1543785innløysingsføresegnene1
1543733innløysingsoppgjer1
1543734innløysingsoppgjeret2
1543776innløysingsprosessen1
1543723innløysingsreglane3
1543724innløysingsreglar2
1543763innløysingsspørsmål1
1543731innløysingsspørsmålet3
1543766innløysingsvederlag3
1543745kanpårope1
1543756kapitaliseringsrentesatsen1
1543757kapitaliseringssats1
1543746kapitaliseringsspørsmålet1
1543750klarlegginga1
1543752lengingsrett1
1543736lengingsretten5
1543728lengingssakene5
1543762lovførebuing1
1543767multiplikatorregel14
1543759multiplikatorreglane3
1543770multiplikatorreglar1
1543784normalleige1
1543758normalrentesatsen2
1543777oppreguleringa1
1543754oreigningserstatningslova1
1543737partsføresetnadene1
1543749plenumsdommane3
1543741plenumsdommar1
1543773prisstinga1
1543729regelutforminga1
1543732rettstillinga3
1543772råtomta1
1543774råtomtverdi1
1543726samfunnskapte4
1543771siljeholmen1
1543778styringsomsyn1
1543718styringssynspunkt1
1543738sørheimdommen15
1543787tapsoverslaget1
1543742tilbakeverkingsforbodet1
1543768tomteverdiregel3
1543725tvisteskapande4
1543753utmålingsprinsippa1
1543755utnyttingstakta1
1543760ølbergdommen1