Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 20,2008-09: Ot.prp. nr. 20 (2008-2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.12.2008

Av i alt 2198 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543447avløysingssummane1
1543428avløysingssummar2
1543458avtalemodell1
1543459avtalemodellen12
1543467betalingsagentar1
1543486bruttoskatt3
1543481etterlattepensjon4
1543432etterpensjon1
1543479familiestiftingar3
1543504finnspania2
1543437fortsetjingsforsikringar1
1543440frå­draget1
1543503gjennomsnittsskatt1
1543420høringsuttala3
1543421høringsuttalene5
1543472impôts1
1543463inkomstskatt1
1543439innskuddspensjonslovene1
1543485inntektsdata1
1543494inntektsoppgåve1
1543478introduksjons­stønad2
1543429kapitalytingar1
1543490kjeldeskattepliktig1
1543492kjeldeskattepliktige1
1543446kjelde­staten1
1543450kommen­tarane1
1543482oppteningsregisteret2
1543497pensjonkasser1
1543454pensjonsbeskatningsloven2
1543435pensjonsformuen1
1543461pensjonsføretaket1
1543455pensjonsinstituttet1
1543417pensjonsliknande1
1543474pensjonsmiddel1
1543434pensjonsmidla1
1543416pensjonsmottakarane2
1543442pensjonsmottakaren5
1543476pensjonsomgrep1
1543451pensjonsomgrepa1
1543475pensjonsomgrepet3
1543460pensjons­føretaka1
1543430premiebetalinga1
1543423provenyutrekningane1
1543493sjølvmeldingsplikt2
1543495sjølvmeldingsplikta4
1543489skatteavgrensingsreglane1
1543443skatteavtala16
1543441skatteavtalepolitikken1
1543500skattebetalingsforskriften4
1543470skattedeklarasjonar1
1543419skatteføremon31
1543449skatteføremonane3
1543433skatteføremonar3
1543436skatteføremonen6
1543505skattemanntalsgruppe1
1543506skatteoppkrevarkontor1
1543448skatteplikter2
1543415skattetilpassingar1
1543444skatte­avtaler1
1543483skatte­direktoratet2
1543425skatte­loven1
1543418skatte­reglane1
1543464sosialforsikringslov­givinga1
1543462särskild1
1543484tilknytingskrav2
1543499trekkfritak3
1543491trekkoppgåva1
1543496trekkplikta5
1543477trygdeinnretningar1
1543431trygdeinnret­ningar1
1543414ubetalinga2
1543453unionsborgarskapen2
1543445unngåelse1
1543422utbetalarane2
1543466utbetalarar4
1543456utbetalaren7
1543487utgangs­punktet3