Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 16,2008-09: Ot.prp. nr. 16 (2008-2009) Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.12.2008

Av i alt 888 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543404begrensningsbeløpenes1
1543403beløpsforslaget1
1543407bunkerskonvensjonen17
1543392bunkersoljesølskade2
1543410bunkersutslipp1
1543400differensieringer1
1543411eksemplane1
1543391grensebeløpa14
1543405grensebeløpet2
1543398premiemessige3
1543396rederansvarsforsikring2
1543409sertifikatplikta1
1543408sjøgående1
1543402sjøtransporttjenester4
1543413tvangsfullføringssak1
1543412tvangsfullføringssaker3
1543393vernetingsreglane2
1543399vrakfjerningsansvaret1