Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 12,2008-09: Ot.prp. nr. 12 (2008-2009) Om lov om endringar i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 533 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543313adekvans1
1543308kriminalitetsutsette1
1543311rettferdsyting1
1543312rådgivingskontora1
1543310strafferettstenkinga1
1543307valdsoffererstatningas1