Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 76,2007-08: St.prp. nr. 76 (2007-2008) Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2008

Av i alt 827 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542675arbeidspendlinga1
1542693bompengeavtala1
1542691bompenge­innkrevjing1
1542688bompenge­inntektene1
1542692bompenge­selskapet2
1542687etterskots­innkrevjing1
1542686innkrevjings­perioden1
1542684kompensasjons­midlane1
1542677kostnads­overslaget1
1542678kost­nader3
1542672larseng5
1542685lånfinansierte3
1542674malangshalvøya6
1542690reiselivtenester1
1542673vikran3