Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 72,2007-08: St.prp. nr. 72 (2007-2008) Om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2008

Av i alt 1639 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542621bergfjelltunnelen5
1542627dagstrekninga1
1542664destinasjonsval1
1542642folgefonnregionen2
1542647forskotsbompengane1
1542651førehandsbompengar1
1542668gjetingsdal1
1542623jondalsida1
1542639jondalstunnelprosjektet1
1542655konsesjonskraftinntekt1
1542640konsesjonskraftinntekta1
1542667modellparametrane1
1542663modellsystemet1
1542666modellutforminga1
1542648saksførelegget2
1542628signalregulering1
1542637sjølvskuldnarkausjonistar1
1542624torsnesdalen1
1542662transportetterspørsel1
1542650traséløysinga3
1542618traséløysingar1
1542631tunnelnormalane1
1542630tunnelnormalar1
1542635tunnelprofil2
1542629tunneltverrsnitt1
1542625utsprengt1
1542622øyresdalen1