Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2007-08: St.prp. nr. 70 (2007-2008) Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2008

Av i alt 860 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542615ferjetakst1
1542616firårsperiode1
1542613mekjarvik5
1542609mjåsund2
1542612parallellinnkrevjinga3
1542610tunnelarmen1