Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 67,2007-08: St.prp. nr. 67 (2007-2008) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2008

Av i alt 357 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542607for­deling1
1542608verne­pliktige1