Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 66,2007-08: St.prp. nr. 66 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2008

Av i alt 310 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ