Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 64,2007-08: St.prp. nr. 64 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av vedlegg VI av 14. juni 2005 om ansvar i krisesituasjonar der det er akutt fare for skade på miljøet, til Protokoll til Antarktistraktaten om miljøvern av 4. oktober 1991

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.05.2008

Av i alt 700 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542559ansvarsavgrensingane2
1542551ansvarsregelverket1
1542536ansvarsvedlegget11
1542540antarktisforsking1
1542542antarktisforskinga2
1542535antarktisområdet3
1542533antarktistraktatområdet3
1542545forhandlingstekst3
1542553førehandsvarslast1
1542538geofysikkåret4
1542539igy2
1542564jordobservasjonsverksemd1
1542548kravshavarland1
1542561kravshavarområda1
1542558llmc2
1542549miljøforsvarlege2
1542546miljøregime3
1542547mineralverksemd1
1542557mottiltaket1
1542560redningsutgifter1
1542554reiaransvaret1
1542562satellittverksemd1
1542541scar2
1542550skadebotregime1
1542556skadebotsøksmålet1
1542566snøggruteskipet2
1542544suverenitetsproblemet1
1542565sørsommarsesongen1
1542543tilmeldingspartar1
1542555traktatpart2
1542534turistfarty1
1542563turistoperatøren1
1542567vernebuingsutstyr1
1542532villmarkskarakteren1