Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 55,2007-08: St.prp. nr. 55 (2007-2008) Om investeringar i Forsvaret

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2008

Av i alt 967 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542525befalsskuleelver1
1542500eigenkapasitet1
1542487eksternrekneskap2
1542511etterforsyning1
1542485fif7
1542517fregattanes1
1542524førstegangsteneste2
1542514gjenkjøpsforpliktingar1
1542508globemaster1
1542529kampflykapasitet3
1542528kampflyprosessen1
1542492konfigurasjonsstyring2
1542495kvalitetssikrars1
1542523kvinne­andelen1
1542486leveranseprosjektet2
1542531levetidskostnadar1
1542491logistikkløysing2
1542490logistikkområdet2
1542484logistikkprosjektet12
1542497lufttransportoperasjonar3
1542503lufttrugsel1
1542489materiellrekneskap2
1542530nyskaffingspris2
1542494oppstarttidspunkt1
1542520overflatemål1
1542526patruljekjøretøy1
1542527patruljekjøretøyet1
1542521programvareoppdateringane1
1542496prosjektsdokumentasjonen1
1542519radarens1
1542516reservedelslagra1
1542502sjølvvergeutstyr1
1542504strategtic1
1542513takvatn1
1542515tenestekontraktar9
1542522­forsvaret1
1542488økonomiprosjektet9