Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 52,2007-08: St.prp. nr. 52 (2007-2008) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.04.2008

Av i alt 196 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ