Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 5,2007-08: St.prp. nr. 5 (2007-2008) Utbygging, anlegg og drift av Skarv

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.11.2007

Av i alt 1702 ordformer var 136 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542373absorbsjonsfiltrering1
1542340ankringssystemet1
1542376arealdekkjing1
1542377autoline2
1542440baseverksemda1
1542348basistilfellet1
1542364beredskapsfarty1
1542397blandingstenester1
1542380boreaktiviteten1
1542365borefasen1
1542422boretekniske2
1542308bøyelasta2
1542371drenasjevatn1
1542393driftsførebuingar3
1542338driftsorganisasjonane1
1542439driftsorganisasjonar1
1542335driftsstøtteeining4
1542336driftsstøtteeininga1
1542309driftstøtteeining1
1542310driftstøtteeininga1
1542320eksportrøyret1
1542396fjerningsfasilitetane1
1542412forboringsfasen1
1542378frispenn1
1542438føreslådd1
1542415garnformasjonen1
1542358gasseksportrøyr1
1542388gassevakueringsløysingar1
1542421gassinjeksjon3
1542327gassinjektorane1
1542326gassinjektorar1
1542385gasstransportbehovet1
1542332gasstraumen1
1542394grensesnittprosedyrar1
1542442grensesnittprosedyrer1
1542341grusdumpa1
1542321haltenbankenterrassa1
1542359haltenrøyret1
1542384helgelandsregionen1
1542407hydrokarbonkontaktane2
1542434idunfunna1
1542318idunfunnet2
1542325idunreservoaret1
1542409idunsegmentet1
1542381indentifisert1
1542428injeksjonsperiode1
1542343inngangsdata1
1542443innleminga3
1542353investeringskomponent1
1542399konstruksjonsrisiko1
1542331konverterstasjon1
1542356kostnadsanslaga4
1542328lagringseining1
1542431lønsemdsutrekningane1
1542361makskapasitet1
1542314miljøpåverknadene3
1542400nornegassrøyret1
1542402nornerøyret1
1542436nullutsleppsmålet6
1542433oljevolum1
1542347oljevoluma2
1542403områdesegregering2
1542337personellfrakt3
1542405petrofysisk1
1542307pgnig2
1542419pilothol1
1542355preinvesteringane3
1542354preinvesteringar1
1542344prisbanar1
1542312prisforutsetnadene1
1542426produksjonsinnretninga4
1542370produksjonskjemikaliar1
1542417produksjonsperiode1
1542387produksjonsprognosar1
1542329produksjonsrater1
1542369prosessutslepp4
1542315reinjeksjonspumper1
1542423reinjisert1
1542372reinsekonsept1
1542391repair3
1542390reparasjonsberedskap2
1542441reparasjonsberedskapen1
1542404reservoarforhold1
1542414reservoarkvalitet1
1542424reservoarvurderingane1
1542406ressursutrekninga1
1542351riggrater2
1542401røyrleggjingsoperasjonen2
1542429samordningsavtalen1
1542339sanntidsoperasjonar1
1542432sensitivitetsutrekningar1
1542317skarvfunnet3
1542319skarvførekomstane1
1542350skarvprosjektet3
1542324skarvreservoaret2
1542323skarvutbygginga5
1542352stålprisane2
1542383sysselsetjingseffekter1
1542382tenesteleveranser1
1542413tiljeformasjonen5
1542392tilknytingsavtalane3
1542410trykkstudie1
1542379trålreiskapar1
1542437turbinanlegg1
1542360undervasstilknyting1
1542418utvinningsbrønnar5
1542425uvinningsstrategi1
1542368varmemedium1
1542374vassproduksjon2
1542435vassproduksjonen4
1542427væskerike1
1542357åts2