Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45,2007-08: St.prp. nr. 45 (2007-2008) Om nokre saker som gjeld veg og jernbane

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.03.2008

Av i alt 2410 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542242agendarapporten1
1542289anleggmarknaden1
1542286avreduserte1
1542264basisvilkåra1
1542257bjølstadtunnelen1
1542263brukarfinansieringa3
1542256byggherreorganisasjonane1
1542267bypakke1
1542240entreprisearbeida2
1542285erstatningskostnadar1
1542241foreskriven1
1542281forseringsarbeid1
1542268fredrikstadområdet1
1542278frihøgde2
1542284førersetnad1
1542255hanekleivprosjektet1
1542245hendingsuvisse1
1542304ibruktaking1
1542265inntektsberekning2
1542261klaffebrua1
1542291konsulentformaer1
1542238kontraktsføresegner1
1542260kontraktsstrategi1
1542262kontraktstrategi1
1542288kostnadsauker2
1542239kvalitetsplaner1
1542287lausmassetunnel1
1542292likeveil1
1542244måleparametrane1
1542235produksjonsavdelingane2
1542234rapporteringskjeda1
1542237rådgivarbransjen1
1542296sambandsløysing1
1542298sambandsløysning1
1542290samferdselsdepartmentet1
1542282samferdselspakka21
1542295signalkompetanse2
1542252sikringsmengder1
1542250sikringsmetodar3
1542251sikringsomfang2
1542280stabilitesforholda1
1542269strekningsanalyse1
1542270strekningsanalysen5
1542293styringsrammer1
1542277svandalsflonatunnelen5
1542272syrekrysset1
1542305togfrie1
1542274tovegsinnkrevjing1
1542266trafikkavvisingseffekten2
1542249tunnelbransjen1
1542254tunnelseminar1
1542233undersøkingsgrupper2
1542236utbyggingsavdelingane1
1542273veakrossen2
1542248vegvegvesen1
1542258vesterelva6