Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 4,2007-08: St.prp. nr. 4 (2007-2008) Sendetid i lokalradio

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.11.2007

Av i alt 330 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542232lokalradiobransjen3
1542231nisjeradioane2
1542228nisjeradioar1
1542225plenumsvedtaket1
1542229radiokategoriane1
1542230sendetidsdeling2
1542226sendetidsreglar1