Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 40,2007-08: St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.02.2008

Av i alt 1459 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542211baneoppgradering1
1542209banesystemet1
1542167baneutbygging2
1542163betalingssnitt3
1542191betalingssnitta2
1542183betalingssnittet8
1542192betalingstaket1
1542186bompengesnittet2
1542168bompengetillegget1
1542220byggherreansvaret3
1542185detaljutforming1
1542189enkeltpasseringar3
1542190enkelttakstar1
1542170forseringspakke1
1542197framkommelegheitstiltak1
1542210helhetsplan1
1542202hovudvegsystem2
1542187innkrevingssystemet1
1542161kollektivprosjekt7
1542169kollektivtrafikantane1
1542201kollektivtransporttenester8
1542165kollektivutbygginga1
1542200kolsåsbane1
1542222konseptvalet2
1542178krdette1
1542177krgitt2
1542217lilleakerbanen1
1542203lokalvegnett2
1542199materuter1
1542212metrokonsept1
1542193næringstransportane5
1542180oslopakkene1
1542194passeringskostnadene1
1542214planskilte6
1542164prosjektval1
1542184påkjøringsramper1
1542221referansealternativ1
1542219reguleringplanar1
1542182riksvegløyvingar3
1542176riksvegtiltak1
1542198rushpendlinga1
1542215seksvogners1
1542188sporfritt1
1542216sporvognsdrift1
1542195takstforslaget2
1542162trafikantbetalingsordning3
1542206tunnelentreprisen2
1542205ulvenvei1
1542224viktigheiten1
1542179»prinsen1
1542218åsjordet5