Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 39,2007-08: St.prp. nr. 39 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 i samband med etterbetaling av pensjon og renter til ­statsarbeidarar mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.02.2008

Av i alt 678 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542147foreldingsfristar1
1542158gjennomsnittsutrekning2
1542149komitèinnstillinga1
1542159kostadsoverslag1
1542156pensjonskasselova2
1542152pensjonstapet1
1542155pensjonstilfelle2
1542146statsarbeidar3
1542145statsarbeidarane17
1542144statsarbeidaren3
1542148statsarbeidarordninga1
1542150statsarbeidarteneste4
1542153stats­arbeidarane2
1542151tenesteopplysningar1