Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 30,2007-08: St.prp. nr. 30 (2007-2008) Framtidig lokalisering og organisering av Noregs ­veterinærhøgskole

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.01.2008

Av i alt 493 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542123biofaga1
1542119fagevalueringar1
1542115fagpanel2
1542116fagpanelet4
1542126familiedyrmedisin1
1542131fiskerimiljøene1
1542128heilskapsbetraktning1
1542121klinikkbygg2
1542117lokaliseringsalternativa3
1542127matvitskap2
1542120nvhs1
1542134primærnæringsretta1
1542122undervisningskapasitet1
1542132veterinærenes1
1542136veterinærfaga1
1542135veterinærfeltet1