Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 24,2007-08: St.prp. nr. 24 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 1101 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542101avviksanalysar1
1542093bekkelaup1
1542103bybanetraséen2
1542102entreprisekostnadene1
1542097erstatningsbarnehage1
1542090informasjonstryggleiksbyrået1
1542094klaffebru2
1542106kosntadsramme1
1542105kostnadsaukar8
1542100kostnadsprognosar2
1542107kostnadsuake1
1542095kvalitetssikringinga1
1542104leidningseigarar2
1542092rasskadane1
1542108ruteterminskiftet4
1542111vernebuingsavtalar1
1542112vernebuingsmateriell1