Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 23,2007-08: St.prp. nr. 23 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 1090 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542081gevinstautomatbransjen1
1542086gevinstautomatmarknaden2
1542072ibsenpris2
1542074kildepublikasjonar1
1542066kunstnarformål2
1542082lotteriaktørane1
1542068operaformål2
1542064oppdragsutgiftene4
1542063oppdragsutgifter4
1542071prosjekttildelingar1
1542073riksarkivbygninga1
1542088riksregalieutstilling1
1542089riksregalieutstillinga1
1542087samlainntektene1
1542079souvenirprodukt1
1542080spesialråd6
1542067statsstipendiatar7