Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 22,2007-08: St.prp. nr. 22 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 1207 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542039befalskoleopptak4
1542013deployeringa1
1542018dokumenterbart1
1542053fanehallen3
1542052filterkapasitet1
1542056forsvarsrettet1
1542017forteiknsfeil1
1542058fssr1
1542025grunnlagsdatakvaliteten1
1542049krigsminnefartøyet1
1542036kundekapitla2
1542022lettvektstorpedo1
1542011lettvektstorpedoar3
1542041løyvingsfinansiert1
1542010løyvingsfinansierte10
1542033mindreforbuk1
1542012operasjonsstad1
1542051regionalfelt1
1542037sikkerheitsmyndighet3
1542034sikkerheitsreform1
1542057sikkerhetssektorreform1
1542050sæterstue1
1542045tilstadevere3