Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2007-08: St.prp. nr. 20 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 666 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541957finansportal1
1541956finasiere1
1541946kontantst√łnadsordninga1