Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-7,2007-08: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.11.2007

Av i alt 1369 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541925bustadstadslånemarknadene1
1541929finansieringskostnaden1
1541942foreslåast3
1541926innlånskostnaden1
1541923likviditetshandteringa1
1541928likviditetsrisikopremiane1
1541934lånepolitikken1
1541943løyvingana1
1541944olketrygda1
1541937rentebytemarknaden1
1541936repotilgangen1
1541927risikoappetitt1
1541941skatteterminane1
1541924skatteterminen1
1541939spreaden1
1541932statsgjeldforvaltninga1
1541933statsgjeldsforvaltarar1
1541938statsobligasjonsrenta1
1541930swappar1
1541931swaprenta2