Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-6,2007-08: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (2007-2008) FOR BUDSJETTĂ…RET 2008 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.11.2007

Av i alt 422 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541913eksemplarpris1
1541908icmf1
1541907kammermusikkfestivalen3
1541911portokompensasjon14
1541912portokostnadene1
1541914priskategori1
1541915produksjonstilskottet6
1541920tilskottsramme1
1541916vanskligst1