Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 19,2007-08: St.prp. nr. 19 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 519 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541899brannslokningsarbeidet1
1541898brannslokningshelikopter1
1541896nordområdetiltak9
1541901regionl√łyving1