Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2007-08: St.prp. nr. 18 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 1375 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541891betalingsmilepælane2
1541846burettsdelar5
1541849domsut­gifter1
1541884driftsrelaterte1
1541850fengselssamarbeid8
1541862forliksrådsbehandling3
1541861gebyr­innkrevinga1
1541874innsynsutvalet2
1541866kjeldesystemet1
1541879kvalitetsomsyn1
1541877logistikkfunksjon1
1541864namsmyndigheiter1
1541860over­teke1
1541857politi­attestar1
1541883prosjektoppfølgingskostnader1
1541858rammeoverføre4
1541869ramme­overføre1
1541876sanitetsmagasin1
1541875statistikkføring1
1541865særnamsmenn1
1541845tinglysingsprosjektet4
1541893utførselsavgift2
1541868utleggsdatabasen1
1541867utleggsinformasjon1
1541851­justisdepartementet1
1541863­samordning1