Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2007-08: St.prp. nr. 17 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 566 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541840brukerfinansierte1
1541834hovudlekkasjen3
1541835krigsvraka1
1541833nordvard9
1541843oljeterminalane1
1541836prøvetømming1
1541842sikkerhetsgebyr1
1541844trafikksentralane9
1541841trafikksentralar9
1541832transportrettet1
1541837undervatnsinspeksjon1
1541838utbetalingskrav2