Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 12,2007-08: St.prp. nr. 12 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 2536 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541725anslagsendringa1
1541696anvisningslista1
1541733barnesakene1
1541709berammelsesprogram1
1541726berekningstekniske1
1541697bidragsfogdane1
1541690bidragsområdet3
1541728busetjingstakten2
1541719busettingsklare1
1541716busettingsåret1
1541722capitaordninga2
1541730driftsutgiftar3
1541743feriepengeandelen1
1541767inkluderingsdepartemente1
1541705inndeking1
1541766inntektskapitlet1
1541713integreringsattachéer1
1541712integreringsrådgjevarar4
1541693kassaforsterkningane1
1541692kassaforsterkningar1
1541689kasseforsterkningar2
1541738lønnsgarantiseksjonen1
1541694mellomværande3
1541711minoritetsrådgjevarar4
1541729mottaksbelegg2
1541732nemndbehandling3
1541714norskprøver8
1541727nyttigjort1
1541704omstillingsaktivitetar1
1541734praksisavklaringar1
1541720rammebasert1
1541700reindriftstenester7
1541721skjønnsmidla4
1541706trygderettens1
1541703utstyrsanskaffingar3
1541718vedtaksproduksjonen2