Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2007-08: St.prp. nr. 1 (2007-2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300-1380 Inntektskapittel: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5624

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.09.2007

Av i alt 4361 ordformer var 135 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541558andregenerasjonsdrivstoff1
1541678avgiftforslaget1
1541601avgiftsendringa1
1541596banesevice1
1541658baneteknikk2
1541621bratsbergbana4
1541583budsjett­endringane1
1541639dagprøvekjennemerke4
1541650depotbygg1
1541677dieselkøyretøya1
1541642ekomnett1
1541643ekomtenester1
1541657ertms4
1541651finansieringsvilje1
1541637førarprøvar2
1541641gebyrendringar3
1541660godstransportmodellen1
1541602gods­trafikken1
1541680gressklipparar1
1541647grunnsatsen1
1541625helikopterruta2
1541556hovudtrafikkårene2
1541648hurtigturemuseum1
1541655hydrogendrivstoff1
1541646inntektsvariasjonar1
1541645installatørar9
1541555jernbaneinnsatsen2
1541682kjelderetta6
1541577kjeldsbergsvingene2
1541595kjøpsbeløp2
1541552klimahandlingsplanane2
1541603kollektivterminalar2
1541631konsulentmiljøa3
1541686kontorgruppa2
1541630korridorløysing2
1541597kostnadsendringar3
1541635kostnadsriktige7
1541668køyretøyavgifter3
1541638køyretøykontrollar1
1541574køyretøytilsyn2
1541606logistikkforbedring1
1541674luftfartsavtalar1
1541559lufthamnsystemet2
1541673lågutsleppsbilar7
1541640modellberekning1
1541636myndigheitshandlingane4
1541681nabostøy3
1541653nettverkskomponentar2
1541600ombyggingstiltaka1
1541557omsetnadskrav3
1541608omstigingstader1
1541599oppfølgings­område1
1541594persontogtilbudet1
1541628porteføljestyringssystem3
1541554profilutvidingar2
1541580rassikingsgevinst1
1541579rassikringsområdet1
1541675regionalrutenettet1
1541553riksvegferjebudsjettet1
1541679saltsmart3
1541683samarbeidssone1
1541629samferdselsinvesteringar2
1541578sanved1
1541671slagvolumkomponenten3
1541656smartrans5
1541618spesialbyrå1
1541565stamrutelufthamner2
1541607stasjonsinfrastruktur2
1541633styringsunderlag4
1541567tiknyting1
1541632tiltaksplanlegging3
1541563trafikktryggleiksformål2
1541614trafikktrykkleiken1
1541649trekantbygget3
1541604tromsøområdet5
1541611tryggleiksinnsatsen3
1541661tunnelutvikling1
1541613ulykkesreduserande5
1541612ulykkestypane2
1541669utsleppsnivå7
1541551utsleppssektorane4
1541663vegadministrasjonane2
1541665vegadministrasjonar1