Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 6,2007-08: St.meld. nr. 6 (2007-2008) NRK-plakaten «Noe for alle. Alltid»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.11.2007

Av i alt 2769 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541384allmennettstad1
1541314allmennheitas2
1541383allmennkanalane5
1541382allmennkanalar1
1541273allmennkringkastarkrav1
1541250allmennkringkastarstatus1
1541279allmennkringkastingsaktivitetar1
1541272allmennkringkastingsinnhald3
1541275allmennkringkastingskontrakt2
1541277allmennkringkastingskontrakten3
1541307allmennkringkastingsmateriale1
1541370allmennkringkastingsoppdrag1
1541266allmennkringkastingsoppdragets5
1541274allmennkringkastingspliktene1
1541247allmennkringkastingsplikter3
1541291allmennkringkastingsprogram1
1541284allmennkringkastingstenester1
1541252allmennkringkastingstilbod10
1541320allmennkringkastingstilbud2
1541283allmennkringkastingsverksemd2
1541278allmennkringkastingsverksemda2
1541323allmennkringkastingsvilkåra2
1541315allmennoppgåver1
1541319allmenntenester1
1541386allmenntilbodet1
1541296annonseplassar1
1541261anslagsvillkor2
1541264anslagsvillkora1
1541337arkivtilbod1
1541369arkivtilbodet1
1541363artistforbundet2
1541352bakkenettplattform1
1541310barnekanalane1
1541256barnkanalen1
1541325bransjereglane1
1541311cbbc1
1541312cbeebies1
1541365dansekunsterne1
1541324detaljprega1
1541372dramaproduksjonen7
1541328dramatikerforbund3
1541302egilsstadir2
1541336etterstrebes1
1541327filmbransjeaktørar3
1541331filmcommission3
1541371filmproduksjonsbransjen1
1541317filmstrategi1
1541268fjernsynslova3
1541379flyavvikling1
1541362formidlingsplattformene2
1541345fribrukslisensar1
1541286hovudfjernsynskanalar1
1541346hovudkanalar1
1541347hovudradiokanalane1
1541281idrettsprogram1
1541357innhaldstilbodet1
1541341internettmagasinet1
1541359kanalars1
1541254kjernetilbod3
1541297kjernetilbodet4
1541285kommunikasjonsdepartementet1
1541338konkurranseverknadane1
1541381kringkastingsavgiftas1
1541245kringkastingsmeldinga2
1541249kringkastingsmeldingas1
1541373kringkastingsverksemdene1
1541257kunskapskanalen2
1541292likskapsaspekt1
1541313lisensmiddel1
1541263lisensmidla1
1541361livssynsengasjert1
1541288lokalkanal1
1541343lydteksting2
1541251marknadsfordelar1
1541375medieundersøkingar1
1541358medie­plattform1
1541355meldingas3
1541366minoritetsspråkpakt2
1541290multipleks1
1541364musikkbruk1
1541348nisjeradiokanalar1
1541299nisjeradiokanalen1
1541349nisjetilboda1
1541305ohf1
1541246oppstådd1
1541316parlamentsakar1
1541322plakatens5
1541333plakatteksten2
1541378primærføremål1
1541376prinsippholdning1
1541377produktrettar1
1541253programselskapa1
1541267programvilkåra1
1541282radioprogramverksemd1
1541368redaktørforenings1
1541318reguleringsplikter1
1541300rondó1
1541294ríkisútvarpid2
1541295rúv22
1541308rúvs1
1541332samfunnsprogram1
1541353satellittoperatørane1
1541303selfoss2
1541258sendeløyva4
1541298sjónvarpid1
1541334sjølvreguleringsdokument1
1541335sjølvreguleringsdokumenta1
1541380sponsemiddel1
1541388stortingsframlegg2
1541344synstolking2
1541262sändingstillstånd1
1541287teema1
1541356teiknspråktolke1
1541351ukryptert2
1541374underpunktet1
1541350understrekje2
1541265utgreiingsgrunnlag1
1541260yttrandefrihetsgrundlagen1
1541248­dagens1
1541301ísafjördur1