Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 36,2007-08: St.meld. nr. 36 (2007-2008) Nordisk samarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.09.2008

Av i alt 4423 ordformer var 217 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541159arbeidsgivarkonferanse1
1541127arbeidskraftetterspørselen1
1541008arbeidskraftvandringane1
1541156arbeidsmarknadsutvalet2
1541138arvelovgivinga1
1541059austersjøstrategi1
1541047barentsrådets5
1541174barnebortføringar13
1541144beredskapssida1
1541129beredskaps­øving1
1541170bidragssystemet1
1541071bidragsverksemda1
1541130bluetongue4
1541151bruksforhold1
1541117budgeting1
1541023budsjettgruppa2
1541028budsjettreformene2
1541163byggherreverksemd2
1541139criminology1
1541075datamaskinteknologi1
1541053dimensjons2
1541145direktoratnivå1
1541120dotterinstitusjonar2
1541112duplikatorar2
1541190démarchar1
1541198ekspedisjonssjefnivå1
1541074eldreforsking1
1541087elmarknad3
1541090elmarknadssamarbeid2
1541154embetsmannsmøta2
1541155embetsmannsmøte2
1540998energiexpo1
1541098energiforskinga2
1541097energiministermøtet4
1541096energi­sektoren2
1541016etax2
1541185eupol4
1541164fastighetsverk2
1541095fellesgjennomføringsprosjekt4
1540994fellesskapsfinansiert1
1541175femlandssamarbeidet2
1541101fiskeinnsatsen1
1541103fiskeriresolusjon4
1541205forbrukarstyresmakter8
1541204forbruksforskingskonferanse1
1541062formannskapslanda1
1541166framkvæmdassla2
1541194fredsbyggingsoppgåver2
1541199fredsstøttande2
1541111frøaksesjonar1
1541110frøkvelvet9
1541113frøsamlingar3
1541046gass­industrien1
1541034givarkrins1
1540999globaliseringsaktivitetane2
1540995globaliseringsforum5
1541029globaliseringsinitiativ3
1541027globaliseringsinitiativa3
1541026globaliseringspott1
1541025globaliseringssatsinga1
1541067globaliseringsstrategi2
1541068globaliseringsstrategien1
1541086globaliseringsutfordringane2
1541015grensehindera1
1541004grensehinderarbeidet1
1541002grensehinderforum14
1541001grensehinderområdet2
1541009grensehinderproblematikken1
1541005grensehinderrepresentantane3
1541195grensehinderspørsmål2
1541020grenseråd1
1541021grensetjansten2
1541150helikoptermateriell2
1541126helseberedskapsavtale1
1541054helseinitiativ1
1541049helsepartnarskapen3
1541076hovudkoordinatorar1
1540997innovasjonsrepresentasjonar1
1541114innovasjonssenter6
1541065innsats­styrken1
1541153integrasjonsspørsmål2
1541161kartellsamarbeid1
1541089kjerne­områda1
1541094klimamekanismane2
1541091konkurransetilsyna5
1541131kontrollregelverket1
1541141kriminalitetsarbeidet1
1541070kulturbidrag2
1541042kulturministermøte2
1541041kulturpartnarskap2
1541124kunnskapsoppsummeringar3
1541084kunnskapssamarbeidet1
1541128kvalifikasjonsbehova1
1541031landsskapsregjeringa1
1541030landsstyra3
1541118likestillingsstyresmaktene1
1541024likviditetsoverskot1
1541196lisboastrategien2
1541137lovgivingsforskjellar1
1541135lovgivingsprosessane1
1541107marindirektivet1
1541006mark­nadsopning1
1541119metodearbeid1
1541048miljøpartnarskapen7
1541116miljøøkonomi1
1541088ministererklæringane2
1541044mobilitetsprogramma1
1541085mogelegheitenes1
1541078molekylærmedisin2
1541064møtedeltaking1
1541123narkotikasapørsmål1
1541050ndphs3
1541092nett­investeringar1
1541171nmrs2
1541036nordatlantsamarbeidet1
1541003norrback2
1541069næringslivsida1
1541178partnarskapsforhold1
1541160pensjonskonferansen2
1541040policygruppe3
1541066profileringsområde2
1541045programsamarbeid1
1541140påtaleområdet1
1541058reformdeklarasjon1
1541100reguleringstypar1
1541043residensprogram3
1541057resolusjons1
1541136rettsfellesskapet1
1541142rettsoppmodingar2
1541186rettssektoren2
1541133riksgrensedeklarasjonen2
1541189rotasjonslister2
1541032russlandsprogram2
1541033russlandssamarbeidet2
1541082rådgivingsgruppene1
1541167ríkisins2
1541177samarbeidsrom2
1541073samarbeidstradisjon1
1541060samarbeids­organet1
1541148samrisk3
1541134samtenestegjering4
1541180sektoroverspennande2
1541108selstammane1
1541165senatfastigheter2
1541011sosialforsikringsgruppa3
1541207språkcharter1
1541158statsborgarreglar1
1541162statsbyggeri2
1541007stats­ministerinitiativet1
1541056stiftingsdokumenta1
1541203strukturpuljen1
1541125styresmaktmøtet1
1541018styresmaktoverskridande1
1541187styrkebidragsytarane1
1541149swenorex2
1541000synergikoplingar2
1541157tenestemannsmøte2
1540996toppforsking3
1541080toppforskingsprogram3
1541010trygdegruppa5
1541200tryggingsarkitekturen2
1541193tryggingsrådskandidaturet1
1541012uførekriteria2
1541013uførevurdering2
1541077undervisningsinitiativ1
1541168usikkerheitsstyring1
1541169utanlandseigedommar1
1541143utleveringsordning2
1541099utviklingsgrunnlaget1
1540993ut­arbeider1
1541176ut­viklast1
1541051vind­auge1
1541172webredaksjon2
1541061­monitoring1
1541146­nordred1
1541063økosystem­basert1