Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 34,2007-08: St.meld. nr. 34 (2007-2008) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2008

Av i alt 6326 ordformer var 145 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1539275acom38
1539361afwg1
1539346beskatningsgraden3
1539375dødsrata2
1539282ekstrakvantum1
1539398feb­ruar2
1539305femtepartsavtale1
1539392fiskeriforvaltningane1
1539281forskingformål1
1539358forvaltningsregelen8
1539304forvaltningstrategi3
1539356hamnestatsregime3
1539365haustingsstrategien6
1539287hokrabbar6
1539343inspeksjonsprosedyrar3
1539412jan­uar1
1539349kvalitetsikringsgrupper2
1539308kvotefleksibilitet9
1539403kvotes1
1539317kyststatspartane1
1539401landbruksministeriet3
1539410makrellkvoteni1
1539359omlastas2
1539338oppbyggjingsplan1
1539339oppbyggjingsplanen2
1539389opp­fiska1
1539336postavstemning2
1539347rådgjevingskomite1
1539352rådgjevingskomiteane3
1539354rådgjevingsprosessen3
1539345seamounts1
1539351sissenwine3
1539337telletokt1
1539322tilleggskvantumet1
1539374trenging3
1539360underrapporterast2
1539344undervassfjell1
1539327vitskapsgruppe1
1539399­noreg7