Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2007-08: St.meld. nr. 3 (2007-2008) Statsrekneskapen for 2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2008

Av i alt 4004 ordformer var 197 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1538769avregningsutvalet1
1538818basisstøtta6
1538681departementsvise3
1538842eigenkapitalsinstrument2
1538655etterspørseldempande1
1538654etterspørselstimulerande1
1538672fellesskatt2
1538786fiskerihamneprosjekt1
1538698frivillighetsføremål1
1538752innkrevjingsapparatet1
1538796ipy11
1538718kompetansetilskotet3
1538715kredittmarkeden1
1538788kunnskapsstøtte3
1538785kystforvaltninga3
1538704lokalprosjekt2
1538714låneposten2
1538745løfteplattformer1
1538656medsyklisk1
1538659normalnivåa1
1538794pantesystemet2
1538705passgebyret3
1538814petroleumsforvalting2
1538679petroleumsprisar1
1538731rehabiliteringspengegrad1
1538660rentestraumane2
1538763sjukehusinvesteringar1
1538657skattegrunnlaga1
1538671skatteøren1
1538795statsoppdrag2
1538819stipendutgiftene3
1538840særlovsverksemd2
1538793tenesteposten1
1538841tilegnar2
1538719tilsegnsramma3
1538658trendnivåa1
1538770utbetalingstrekk2
1538668utgiftsendringa2
1538667utgiftsendringane3
1538843utstedar3