Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 29,2007-08: St.meld. nr. 29 (2007-2008) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2008

Av i alt 2924 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1538613anskaffingsforsøk1
1538609anskaffingsmetodar1
1538629beredskapsinteresser1
1538630eksportaktivitetane1
1538597eksportkontrollapparat1
1538606eksportkontrollinstansane1
1538600eksportkontrolloppgåvene1
1538640eksportkontrollorgana1
1538628eksportkontrollovgivinga1
1538608eksportkontrollreglar1
1538601eksportsøknaden1
1538624førebyggingsaktivitet1
1538647grunngevne1
1538612handhevingsinstansane1
1538633importladet1
1538641informasjonsaugemed1
1538607kjøparlandet2
1538648kjørety3
1538592kodekskriteria1
1538593konsensusvedtaka1
1538639konsultasjonsmekanismar1
1538591kontrollstandardane1
1538610koordineringssystem2
1538589landgruppa1
1538632leverandørlandskontroll1
1538596lisensieringsapparatet1
1538586lisensieringsarbeidet1
1538588lisensieringsinstans1
1538623lisensieringsmynde1
1538625lisensieringsoppgåvene1
1538626lisenspliktig2
1538587lisenssøknadar1
1538642materiellutvikling1
1538644motakarland1
1538646nattutstyr3
1538595produktklassifisering2
1538594resolusjonskrava1
1538618sjøkrigsskolen2
1538636sluttmottakar1
1538619spreiingsaugemed1
1538616spreiingstiltak1
1538611spreiingstruslar1
1538590spreiingstrusselen1
1538620stridskøyretøy1
1538631styresmaktgodkjend1
1538635teknologiprosjekt1
1538614teknologitypar1
1538622toårlege4
1538604tungtvassrelaterte1
1538617utskytingar3
1538602vidareeksporterast1
1538634våpenforhandlaren3