Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 20,2007-08: St.meld. nr. 20 (2007-2008) Om Noregs deltaking i den 62. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 61. generalforsamlinga i FN

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.04.2008

Av i alt 2369 ordformer var 100 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1538425antiterrorstrategi1
1538350atomkraftspørsmålet1
1538357atterreisingsinnsatsen1
1538374biannualisert1
1538343brubyggjarrolla1
1538362ccw5
1538341dødsstraffresolusjonen6
1538430ekstraterritoriell1
1538409feltstøtte3
1538389forhandlingsrom3
1538396forsamlingsfridom7
1538424framgangslaus1
1538354fredsbyggingsarkitekturen5
1538335fredsbyggingskontoret4
1538355fredsbyggingsstrategiane2
1538417freds­tryggjande1
1538393generalforsamlingssesjonen1
1538347general­forsamlinga3
1538391gjennomføringsmekanismar2
1538408gjevarkonferansen2
1538346hjelpeaktivitetar1
1538385hjelpeeffektivitet2
1538380hovudgjennomgang1
1538342ikkjeinnblandingsargumentet2
1538398institusjonsbyggingspakke1
1538399institusjonsbyggingspakken1
1538345kjernevåpenkonvensjonane2
1538366kjernevåpenstatar1
1538352kondisjonalitetar1
1538421korrupsjonsaspektet1
1538390landbruksteknologi3
1538402landgjennomgangen1
1538404landkritikk1
1538339likestillingsarkitekturen1
1538427lykelrolle1
1538364maliresolusjonen1
1538407manhasset1
1538372nedrustingsdimensjonen1
1538395normverket1
1538383oppfølgingskonferansen1
1538334pbc4
1538351personalforvaltinga1
1538406polisarios1
1538426provinnhenting1
1538349rakettskjoldsaka1
1538381reforminitiativa1
1538332reformtrøyttleik2
1538428representantars1
1538376resolusjonsframlegga1
1538377resolusjonshandsaming1
1538420rettsstellsystem1
1538432samarbeidsskyldnader1
1538431sendarstaten1
1538333srgjan3
1538361straffedom­stolane1
1538429straffejurisdiksjon1
1538370tekstutkastet1
1538419tilskotskala1
1538416tilskotsskalaen2
1538375triannualisert1
1538392trusfridomsspørsmål1
1538412tryggingskomponenten1
1538415tryggingsrådsrelaterte1
1538418tryggingsrådsvedtaket1
1538397tverregional1
1538344tverregionale6
1538403upr1
1538358utbetalingsrutinane1
1538356vernebuingsfond1
1538363vernebuingsnivået2
1538414vertsnasjonane1
1538400ytringsfridomsspørsmål1
1538401­enkeltland1
1538336­fredsbyggingskommisjonen1
1538360­straffedomstolen1
1538379­utviklingsaktivitetar1