Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 10,2007-08: St.meld. nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2007

Av i alt 3106 ordformer var 112 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537616amatørteatermiljøet1
1537590arrangørkompetansen1
1537627athøyringsinstansane1
1537599biletkunstutstillingar1
1537611bluesområdet1
1537610bluesrelaterte1
1537553breiddeansvar4
1537656budsjettdialogen1
1537581budsjettsøknader1
1537571eleverum1
1537634festivalaktivitet5
1537637festivaldrift1
1537629festivalfaglig1
1537631festivalfaglige1
1537559filmløfte1
1537645fireårsperspektiv1
1537615fjellkonsert5
1537639folke­musikk1
1537564formidlingsfaglege1
1537628frivillighetsapparatets1
1537548funksjonsdelingssystemet8
1537658funksjons­delingssystemet1
1537603generasjonsoverskridande1
1537638hovedprofil1
1537635hovudverkeområde1
1537643høyringom1
1537623høyringskriteria1
1537619høyringstidspunktet1
1537654inntektssvingingar1
1537567institusjonsinndelingar2
1537586knutekunststatus1
1537613knutepuktstatus1
1537555knutepunktavtalar2
1537560knutepunktavtalen2
1537644knutepunktevalueringa1
1537557knutepunktfinansiering1
1537549knutepunktomgrepet3
1537551knutepunktoppdrag12
1537550knutepunktoppdraga1
1537625knutepunktoppdraget4
1537630kompetanseressurs1
1537558kortfilmfesstivalen1
1537653kulturforvaltinga1
1537568kunstepunktstatus1
1537578kunsthandverkfeltet1
1537565kunsthandverkinstitusjonane2
1537573kunsthandverkområdet1
1537575kunsthandverksinistitusjonane1
1537577kunstlaboratorium1
1537576kusthandverk1
1537570kutepunkta1
1537589landsdelmusikerordningen1
1537621liaf1
1537650læringsaspektet1
1537598musikkverkstader1
1537591nuk+1
1537632næringspespektivet1
1537636oppdragsområde1
1537594pilegrimssatsinga4
1537602presentasjonsmåtar1
1537574reigonen1
1537609rekrutteringsscene1
1537624resultatkriteria4
1537622resultatkriterium4
1537604réseau2
1537582scenekunstformål5
1537600sceneproduksjonar3
1537552sjangeransvar5
1537626sjangeromgrepet1
1537647stilskot1
1537651stymemedlemer1
1537652styreoppnemning2
1537583styreordninga3
1537614teateroppsettinga2
1537646tilskoltspartane1
1537655tilskotsbrevet1
1537579tilskotsdelinga1
1537580tilskotspartane8
1537556tilskotspartar6
1537642tilskuddsforvaltning1
1537633utkantfestivalar1
1537596utåtvend1
1537605varèse1
1537657­offentlege1
1537660­slike1
1537592­talet1