Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 78,2007-08: Ot.prp. nr. 78 (2007-2008) Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.09.2008

Av i alt 1040 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537529aksjenorge1
1537530aksjonærforeningen1
1537533burdens1
1537536fisjonsdirektivet9
1537528fisjonsplanen8
1537544fisjonsvederlaget2
1537535fusjonsdirektivet10
1537545fusjonsdokumenta1
1537547føretaks­registeret1
1537539føre­segna3
1537532reducing1
1537542spørs­mål1
1537546spørs­målet3
1537538sær­lege1
1537543­typisk1