Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 70,2007-08: Ot.prp. nr. 70 (2007-2008) Om lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2008

Av i alt 2882 ordformer var 96 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536883arbeidsgivarfunksjonane1
1536884arbeidsgivarfunksjonar2
1536887arbeidsgivaromgrepet1
1536926avgiftsinnbetaling2
1536951avviksbehandlingssystemet1
1536916bustadprinsipp1
1536917bustadprinsippet4
1536944driftsansvarlige1
1536960einskildbrot1
1536934fartssertifikatet2
1536904favourable1
1536872fellesskapskompetanse2
1536875flaggstatens1
1536877flaggstatsansvar3
1536871flaggstatsprinsippet7
1536893flaggstatsstyresmakta2
1536947forskriftsbestemte1
1536937førstegangsutferding1
1536932førstegangsutferdingar1
1536945hamnelege1
1536903hamnestatsstyresmakta1
1536908høyringsbrevets3
1536874høyringsinstansens7
1536892klagehandsamingsprosedyrar1
1536902klagehøve1
1536894klagehøvet1
1536930klasseavtalane1
1536940klasseselskapa1
1536898klassifikasjonsselskap5
1536929klassifikasjonsselskapa7
1536907klassifikasjonsselskaper1
1536949kontraktrett1
1536889kontraktskyldnadene2
1536935kontrollpliktige3
1536910konvensjonskrava2
1536955konvensjonskravet1
1536923konvensjonsland1
1536933kostnadsnøytrale1
1536954levevilkårssertifikat1
1536928medlemskapsgrunnlaga1
1536922medlemsstatens2
1536957medverknadsplikta1
1536878medverknadspliktene1
1536870mønstringskontroll2
1536900mønstringskontrollen1
1536890mønstringsordning1
1536927pensjonstrygdlova2
1536886reiarlagdefinisjonen1
1536866reiarlagomgrepet13
1536952reiarlagsadministrasjonen2
1536946reiarlagsorganisering1
1536925sjukestønadsdelen2
1536896sjøfartsforhold5
1536895sjømannlova1
1536865sjømannslov7
1536953sjøpantekravet1
1536869sjøpanteretten4
1536914skipsryggleikslova1
1536950skipstenesta1
1536941skipstryggleik3
1536876tilsetjingsavtalar5
1536868tilsetjingsavtalen15
1536912tilsynsforma1
1536920trygdedekningen1
1536915trygdedekte1
1536921trygdesektorane2
1536943tryggleiksstyringssertifikat3
1536942tryggleiksstyringssertifikatet3
1536911tryggleiksstyringssystema1
1536906tryggleiksstyringssystemet4
1536936utferdingane1
1536956utstedelsen2
1536919»hver1