Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 66,2007-08: Ot.prp. nr. 66 (2007-2008) Om lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.06.2008

Av i alt 367 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536864xenotransplantasjonsfeltet1