Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 6,2007-08: Ot.prp. nr. 6 (2007-2008) Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.10.2007

Av i alt 1037 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536851etatsnamn1
1536859forbrukertvistloven1
1536856føresgnene1
1536861gjenopningssak1
1536844gjenoppnemnast2
1536840gjenoppnemning4
1536846kommisjonsmøta1
1536863konsekvensendringar1
1536855lovtilvisingar1
1536853lovtittel2
1536845oppneminga1
1536854rettsmidlar1
1536848straffedes1
1536847straffe­saker1
1536852trygdens4
1536860utmarkskommisjon2
1536862voldgiftsloven1
1536858­­1